Zaken Direct
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat houdt de NIS2 richtlijn in?

De Europese digitale strategie omvat de NIS2 richtlijn, een belangrijke richtlijn voor het versterken van de cyberveiligheid en het waarborgen van de digitale integriteit van de EU. De evolutie van deze richtlijn belicht de noodzaak van een aangescherpte regelgeving in het licht van groeiende cyberdreigingen.

Kernpunten van de NIS2 richtlijn

De NIS2 richtlijn, die de originele NIS uit 2016 verbetert, breidt de scope van de cyber veiligheidsmaatregelen uit naar nieuwe sectoren en stelt strengere eisen aan risicomanagement en rapportage van incidenten. Deze richtlijn is niet alleen essentieel voor kritieke infrastructuur, zoals energie en vervoer, maar nu ook voor belangrijke digitale platformen, zoals sociale media.

Wat is de impact op bedrijven?

Bedrijven die onder de NIS2 richtlijn vallen, dienen hun beveiligingsprotocollen te versterken en te voldoen aan de rapportageverplichtingen. De uitdaging is significant, vooral voor middelgrote en kleine bedrijven die mogelijk niet de benodigde middelen hebben om snel aan de eisen te voldoen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende steun en richtlijnen beschikbaar worden gesteld om deze transitie te faciliteren.

Hoe bereid je je voor?

Een proactieve aanpak is cruciaal voor de naleving van de NIS2 richtlijn. Dit vereist risicoanalyse en investeringen in zowel technologie als personeel. Bedrijven moeten de tijd nemen om hun beveiligingsmaatregelen te evalueren en te verbeteren in overeenstemming met de nieuwe eisen.

Steeds veiliger

We worden steeds veiliger. De NIS2 richtlijn duidt op een collectieve inspanning om de digitale infrastructuur van de EU te versterken. Het gaat hierbij niet alleen om het naleven van regelgeving, maar ook om het bouwen aan een cultuur van digitale veiligheid die ten goede komt aan zowel de publieke als de private sector. Door samen te werken kunnen bedrijven, overheden en burgers een veilige en veerkrachtige digitale omgeving creëren die klaar is voor de uitdagingen van morgen.