Zaken Direct
Image default
Auto-industrie

Bedrijfsafval, wat doe je ermee?

Het beheer van bedrijfsafval is een cruciaal aspect van duurzaam ondernemen voor het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). Het op de juiste manier omgaan met bedrijfsafval is niet alleen van belang voor het milieu, maar ook voor de reputatie van het bedrijf en het naleven van wettelijke voorschriften. In deze blog gaan we dieper in op de verschillende soorten bedrijfsafval.

Soorten bedrijfsafval

Voordat we ingaan op de specifieke regelingen en procedures, laten we eerst de diverse soorten bedrijfsafval verkennen die zich binnen het MKB kunnen voordoen.

  • Papier- en kartonafval Dit omvat papieren documenten, kartonnen verpakkingen en ander papierafval dat in een kantooromgeving wordt gegenereerd.
  • Plastic afval Verpakkingen, flessen en ander plastic materiaal dat ontstaat uit productverpakkingen en dagelijkse bedrijfsactiviteiten.
  • Glasafval Glaswerk, flessen en andere glazen verpakkingen die moeten worden afgevoerd.
  • Restafval Algemeen afval dat niet kan worden gerecycled, zoals voedselresten, wegwerpmaterialen en niet-recyclebaar plastic.
  • Elektronisch Afval (E-waste) Oude elektronica, zoals computers, printers en telefoons, die op een verantwoorde manier moeten worden afgevoerd.
  • Groenafval Voor bedrijven met groenvoorzieningen kan groenafval ontstaan, waaronder tuinafval, snoeiresten en bladeren.
  • Gevaarlijk afval Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten speciale maatregelen nemen voor de verwerking van gevaarlijk afval, zoals chemische stoffen en batterijen.

Tip: Bekijk hier een bedrijf die het afval voor MKB ophaalt

Benodigde afvalregelingen voor het MKB

Het MKB heeft te maken met specifieke uitdagingen en mogelijkheden als het gaat om afvalbeheer. Het implementeren van de juiste afvalregelingen is van groot belang om zowel efficiëntie als duurzaamheid te waarborgen.

1. Gescheiden inzameling

Implementeer een gescheiden inzamelingssysteem, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om verschillende afvalstromen te scheiden. Plaats bijvoorbeeld aparte containers voor papier, plastic en glas op strategische locaties in het bedrijf.

2. Recycleprogramma’s

Werk samen met lokale recyclingbedrijven en zorg ervoor dat je deelneemt aan beschikbare recycleprogramma’s. Dit kan variëren van het recyclen van papier en karton tot het verantwoord afvoeren van elektronisch afval.

3. Duurzame verpakkingsmaterialen

Kies voor duurzame verpakkingsmaterialen die gemakkelijk kunnen worden gerecycled. Vermijd overmatig gebruik van plastic en stimuleer leveranciers om milieuvriendelijke verpakkingsopties te bieden.

4. Afvalpreventiebeleid

Implementeer een afvalpreventiebeleid om bewustwording te creëren binnen het bedrijf. Moedig medewerkers aan om spaarzaam om te gaan met materialen en gebruik te maken van digitale alternatieven om papiergebruik te verminderen.

5. Gevaarlijk afvalbeheer

Voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, is het essentieel om te voldoen aan specifieke voorschriften voor gevaarlijk afval. Werk samen met gespecialiseerde afvalverwerkers en zorg voor de juiste opslag en afvoer van deze materialen.

Het effectief beheren van bedrijfsafval in het MKB is een gezamenlijke inspanning die zowel de medewerkers als de bedrijfsleiding omvat. Door bewustwording te creëren, duurzame praktijken te implementeren en samen te werken met een gespecialiseerde afvalophaler, kan het MKB een positieve impact hebben op het milieu, wettelijke naleving waarborgen en bijdragen aan een groenere toekomst. Het beheer van bedrijfsafval is niet alleen een operationele taak; het is een kans voor bedrijven om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen en te streven naar duurzame bedrijfspraktijken.